14-15.05.2019 r - II Konferencja naukowa, pt. „Hodowla i użytkowanie koni zimnokrwistych w Polsce”

 

Komunikat nr 1

dotyczący II Konferencji naukowej

pt. „Hodowla i użytkowanie koni zimnokrwistych w Polsce”

 

Stadnina Koni Nowe Jankowice, Polski Związek Hodowców Koni, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie oraz Okręgowe/Wojewódzkie  Związki Hodowców Koni uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej pod tytułem: „Hodowla i użytkowanie koni zimnokrwistych w Polsce”, która odbędzie się w dniach 14-15 maja 2019 r. Konferencja ma być okazją do spotkania i szerokiej dyskusji przedstawicieli różnych środowisk zainteresowanych przyszłością hodowli koni zimnokrwistych w Polsce.

 Do udziału w konferencji oraz zgłaszania doniesień (komunikatów naukowych), dotyczących koni ras zimnokrwistych, zapraszamy zarówno przedstawicieli hodowców, jak i środowisk naukowych (uczelni wyższych, instytutów badawczych) oraz sympatyków koni tych ras.

W skład Komitetu Organizacyjnego, jaki zawiązał się podczas zebrania organizacyjnego w dniu 22 listopada 2018 roku, w SK Nowe Jankowice, weszli:

Andrzej Mandecki – Przewodniczący (Prezes SK Nowe Jankowice)

Ewa Jastrzębska – Sekretarz (Asystent w KHKiJ UWM)

oraz członkowie:

Paweł Mazurek (Prezes PZHK)

Zbigniew Jaworski (Kierownik KHKiJ UWM)

Ryszard Pietrzak (Prezes Zarządu ZHKRZ)

Jacek Soborski (Prezes Kujawsko-Pomorskiego ZHK)

Miejscem Konferencji w Grudziądzu jest Restauracja Leśniczówka, ul. Aleja Wigury 1 (w Parku Miejskim)

Miejscem noclegów jest Zespół Placówek Młodzieżowych Bursa w Grudziądzu, ul. Hallera 37, tel. 56- 64-35-540.

Szczegółowy program Konferencji przedstawia się następująco:

 

14.05.2019 r. (wtorek):

- rejestracja uczestników w godz. 830-930 w Restauracji Leśniczówka

- sesja referatowa (Restauracja Leśniczówka):

1000  - otwarcie konferencji i pierwsza część obrad, podczas których referaty (czas jednego wystąpienia ok. 20 min) wygłoszą:

- prof. dr hab. Zbigniew Jaworski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): „Organizacja i stan hodowli koni zimnokrwistych w Polsce”

- prof. dr hab. Marian Tischner (Akademia Rolnicza w Krakowie): „Tradycyjny i współczesny rozród koni”

- prof. dr hab. Andrzej Raś (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): „Profilaktyka i najczęstsze schorzenia koni”

-  przerwa kawowa ok. 1200 – 1230 , po przerwie dalszy ciąg obrad:

- Anna Pięta (Equine Nutriplan – oficjalny partner PZHK): „Żywienie koni hodowlanych”

- dr inż. Ewa Jastrzębska, dr inż. Magdalena Drewka, Marko Fantini: „Różne kierunki użytkowania koni zimnokrwistych”

- dr inż. Grażyna Polak (Instytut Zootechniki – PIB w Krakowie): „Programy ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim. Stan i perspektywy”

- prof. dr hab. Marta Wincewicz-Bosy (Wrocław): „Analiza strukturalno-funkcjonalna biznesu końskiego”

- obiad ok. 1500 (Restauracja Leśniczówka)

- sesja plakatowa ok. 1600 (Restauracja Leśniczówka)

- wyjazd do muzeum w Grudziądzu i zwiedzanie wystawy o kawalerii ok. 1700

- uroczysta kolacja godz. 2000  (Restauracja Leśniczówka)

 

15.05.2019 r. (środa):

830 –śniadanie (Restauracja Leśniczówka)

930 – wyjazd autokarami do SK Nowe Jankowice oraz SK Anmiros P. Andrzeja Derleckiego (Kierwałd, woj. pomorskie) - zwiedzanie stadnin, prezentacja koni, pokazy

ok. godz. 1400 – obiad i zakończenie Konferencji (podsumowanie Konferencji), powrót do Grudziądza ok. godz. 1700

 

 

Uprzejmie informujemy, że:

- udział w Konferencji wynosi 200 zł od osoby (dla członków PZHK/OZHK/WZHK, pracowników Uczelni i Instytutów Badawczych) lub 400 zł (od osób pozostałych), a koszty obejmują: wyżywienie (przerwę kawową, obiad i uroczystą kolację w dniu 14 maja, śniadanie i obiad w dniu 15 maja), materiały konferencyjne, wynajęcie sali i sprzętu multimedialnego, wynajęcie autokarów i in. koszty organizacyjne

- noclegi w Bursie (o standardzie akademika lub internatu), każdy z uczestników płaci indywidualnie lub zbiorowo dany związek wojewódzki/okręgowy:

w pokoju 2 i 3 osobowym: 24 zł od osoby

w pokoju 1 osobowym: 36 zł

Uwaga: Bursa nie zapewnia w ramach wynajętego pokoju ręcznika (ręcznik należy zabrać ze sobą).

 

Uprzejmie prosimy o terminowe dopełnienie poniższych zaleceń organizacyjnych:

 

1.        Opłaty za uczestnictwo w Konferencji, w kwocie 200 zł lub 400 zł od osoby, prosimy dokonywać w terminie do 15.04.2019 r. i  kierować na:

konto Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, Nowe Jankowice:

62 1020 5040 0000 6902 0122 1001

z dopiskiem „Konferencja” oraz podaniem imienia i nazwiska osoby wpłacającej lub może być to opłata zbiorowa dokonana przez dany związek wojewódzki/okręgowy (z wyszczególnieniem osób, których ona dotyczy)

Faktury za udział w Konferencji wystawiać będzie Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych w czasie trwania Konferencji (osoby lub instytucje, które chcą fakturę otrzymać prosimy o przygotowanie danych potrzebnych do wystawienia faktury, tak by jej przygotowanie było sprawne)

2.        Informujemy, że dla każdego uczestnika Konferencji zarezerwowaliśmy wstępnie 2 noclegi, tj. 13/14 i 14/15 maja (od poniedziałku do środy), za które należy zapłacić po przybyciu do Bursy. Prosimy o sprecyzowanie liczby noclegów i informację tą prosimy przekazać na adres Sekretarza Komitetu Organizacyjnego.

Faktury za noclegi wystawiać będzie Zespół Placówek Młodzieżowych Bursa w czasie trwania Konferencji.

3.        Osoby, które nie będą korzystały z autokaru podczas sesji wyjazdowej (wyjazd do SK Nowe Jankowice i Kierwałdu) prosimy o przekazanie tej informacji do Sekretarza Komitetu Organizacyjnego. Pozwoli nam to zamówić autokary na konkretną liczbę miejsc i uniknąć niepotrzebnych kosztów.

4.        Udział w Konferencji jest obowiązkowy dla wszystkich Inspektorów z uprawnieniami do wpisu koni zimnokrwistych do Ksiąg.

5.        Zgłoszenia na Konferencję na załączonym poniżej druku prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 22.03.2019 r. na niżej podany adres.

6.        Streszczenia referatów oraz zgłoszonych doniesień (na wzorze formatek, którą załączamy dla osób, które zadeklarują ich zgłoszenie) prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 22.03.2019 r. na niżej podany adres:

 

dr inż. Ewa Jastrzębska, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM, ul. Prawocheńskiego 2, 10-719 Olsztyn, [tel. (89) 523 44 94 lub 523 33 96] lub elektronicznie, e-mail: e.jastrzebska@uwm.edu.pl.

 

 

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

 

/dr inż. Ewa Jastrzębska/

 

Nasi partnerzy