Kwalifikacje klaczy programowych

 

Wiosenne i letnie kwalifikacje klaczy

       Klacze będzie można kwalifikować przy okazji wystaw/czempionatów regionalnych, po 1 w danym województwie. Na wystawie musi być zgromadzona stawka min. 5 klaczy sokólskich i/lub sztumskich. Klacze muszą mieć ukończone 24 miesiące. Na wystawie Komisja ocenia typ, dokonuje pomiarów oraz przeprowadza próbę posłuszeństwa (w załączeniu, zgodnie z programem ochrony) lub tradycyjną próbę zaprzęgową (zgodnie z programem hodowlanym). Ocena na wystawie nie jest równoznaczna z kwalifikacją do programu, ostatecznie klacze kwalifikuje Instytut Zootechniki po wpisaniu klaczy do księgi i spełnieniu pozostałych wymogów (bonitacja, wymiary, źrebność/pokrycie). Przed wystawą klacze powinny być oznaczone w bazie jako proponowane/zgłoszone do programu ochrony sok/sztum do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc wystawy. Dodatkowo wykaz klaczy proponowanych do oceny na wystawie musi być zgłoszony do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc wystawy do G. Kujawskiej oraz G. Polak w celu weryfikacji pod kątem rodowodu. Na wystawie w komisji oceny musi być przedstawiciel wskazany przez KKS oraz należy zaprosić przedstawiciela Instytutu Zootechniki

 

Jesienne kwalifikacje klaczy

Proponowane klacze muszą mieć ukończone 25 miesięcy na dzień 15 października.

Klacze powinny być oznaczone w bazie do końca września jako proponowane/zgłoszone do programu ochrony sok/sztum. Tylko klacze zweryfikowane pozytywnie pod kątem rodowodu mogą zostać dopuszczone do kwalifikacji. Proponowane terminy kwalifikacji: 17.10. 2016 – 29.10.2016 r. (17.10 – woj. kuj-pom; 18-19.10 – woj. pomorskie; 20.10 – woj. warm-maz.; 24-25.10 – woj. podlaskie, 26-27.10 – woj. mazowieckie (Warszawa + Radom), 28.10 – woj. lubelskie, 29.10 – Klikowa. OZHK/WZHK są odpowiedzialne za zorganizowanie miejsc kwalifikacji oraz transportu  i ewentualnych noclegów komisji. Komisja ocenia typ, dokonuje pomiarów oraz przeprowadza próbę posłuszeństwa (w załączeniu, zgodnie z programem ochrony) lub tradycyjną próbę zaprzęgową (zgodnie z programem hodowlanym). Ocena nie jest równoznaczna z kwalifikacją do programu, ostatecznie klacze kwalifikuje Instytut Zootechniki po wpisaniu klaczy do księgi i spełnieniu pozostałych wymogów (bonitacja, wymiary, źrebność/pokrycie)

Uwaga: Jeżeli klacze ukończyły 27 m-cy muszą zostać zbonitowane w celu wpisania do księgi.

W komisji oceny musi być przedstawiciel wskazany przez KKS oraz należy zaprosić przedstawiciela Instytutu Zootechniki. Kwalifikacje klaczy mogą odbywać się również przy okazji aukcji ogierów, po zakończeniu oceny ogierów.

 

                                           SCHEMAT PRÓBY POSŁUSZEŃSTWA KLACZY

 

                                            KARTA ZGŁOSZENIA KLACZY NA PRZEGLĄD

 

Nasi partnerzy