Przeglądy młodych ogierów

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku informuje o przeglądach
i kwalifikacjach ogierów na aukcję ogierów w Szepietowie.

 

 

Obowiązek komisyjnego  kwalifikowania ogierów został wprowadzony uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów Terenowych Kół Hodowców Koni w Białymstoku dnia 18 lutego 2010r.

            Koń na przegląd powinien być starannie przygotowany, z odpowiednim ogłowiem

(uzda, wędzidło i wodze),  dobrze przyuczony do prowadzenia w ręku w stepie i kłusie.

 

Komisja nie przystąpi do oceny w przypadku nie przygotowania ogiera lub niewłaściwego zachowania się  jego właściciela / prezentera.

 

            Ogiery, które zostaną zakwalifikowane na aukcję muszą zaliczyć wstępną próbę użytkowości (schemat w załączeniu) w dniu przeglądu lub 02.10.2017r. na aukcji w Szepietowie. Prosimy o zabranie własnej uprzęży i bardzo dobre przygotowanie koni do próby.

            Na przegląd należy koniecznie zabrać paszport ogiera.

Informujemy jednocześnie, że  w  przeglądach ogierów rasy polski koń zimnokrwisty

w typie sokólskim będzie brać czynny udział Pani doktor Grażyna Polak z ramienia Instytutu Zootechniki.

 

 

Informujemy, że w czasie transportu, pobytu konia na przeglądzie i podczas próby zaprzęgowej za bezpieczeństwo odpowiada właściciel. Koń winien być pod ciągłym nadzorem.

 

Ogiery niezakwalifikowane podczas preselekcji, można zgłosić do oceny przed Komisją Krajową, w dniu 2 października w Szepietowie,  w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie – do 20 września br. (ze względów organizacyjnych,).

 

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku przypomina o wykonaniu badania krwi ogiera w kierunku chorób zakaźnych (nosacizna, choroba stadnicza, NZK).

 

 Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku przypomina o wysyłaniu próbek krwi na badania dopiero po pozytywnym zakwalifikowaniu konia na aukcję. (ale na tyle wcześniej, żeby zdążyć z wynikami przed aukcją ogierów)

 

Powyższe badanie w cenie 76,26 zł mogą państwo wykonać w:

 

Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 26a, 15-950 Białystok

tel. (0-85)65-10-229, (0-85)65-10-337

 

Lekarz pobierający krew powinien wystawić zlecenie na badania w programie "MRÓWKA". Właściciel konia (zleceniodawca) wnosi opłatę dopiero po otrzymaniu faktury.

 

 

Nasi partnerzy