Szkolenie - transport zwierząt

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku informuję o możliwości odbycia szkolenia dla kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt. Szkolenie przeznaczone jest dla osób transportujących ( kierujących ) zwierzęta, obsługujących transport, oraz osób obsługujących zwierzęta w punktach gromadzenia zwierząt.

Szkolenie trwa 9 godzin i kończy się egzaminem. Uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie jest warunkiem uzyskania zaświadczenia potwierdzającego kwalifikację zatrudnionych przy transporcie zwierząt.

Szkolenie odbywa się w soboty. Najbliższy termin szkolenia 17.12.2016 r. W szkoleniu musi uczestniczyć minimum 6 osób.

Koszty 360 zł od osoby.

 

Wymagane dokumenty - Czytelnie wypełniony formularz (formularz dostępny poniżej)

 

Pliki do pobrania :

wniosek_word

Nasi partnerzy