UBEZPIECZENIE na czempionat sokólski

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku informuję, że firma Concordia przygotowała specjalną ofertę na ubezpieczenie koni, biorących udział w tegorocznej Wystawie Specjalistycznej Czempionacie Koni Sokólskich ( 20/21.05.2017 r w Szepietowie).
 
Ubezpieczenie obejmuję :
1. śmierć/ubój z konieczności w wyniku wypadku (również podczas transportu o ile środek transportu uległ wypadkowi).
2. kradzież i rabunek
3. odpowiedzialność cywilna posiadacza za szkody wyrządzone przez konia, za które odpowiedzialny jest posiadacz lub inna osoba, która używa konia za wiedzą i zgodą. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela to  100 000zł.

 

Czas Ochrony - od 20.05.2017r 00:00 do 21.05.2017r (23.59)

 

Cena :

 

Gorącą zachęcany do skorzystania z ofert. Wszystkie osoby prosimy o kontakt bezpośrednio z przedstawicielem firmy Concordia :

Adrian Klimek

tel./fax 86 215 33 66

kom. 502 482 812

 

Nasi partnerzy