Walny Zjazd Delegatów WZHK w Białymstoku


 

 

Zarząd Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku informuje, że Walny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku  podjął w dniu 09.03.2018 r. m.in. dwie uchwały, tj. Nr 2/2018 i Nr 3/2018 w przedmiocie konkurencyjności  Związku Hodowców Koni Sokólskich, których  treść zamieszczona została poniżej.  

Uchwała nr 2/2018

Uchwała nr 3/2018

 

 W związku z powyższym członkowie Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku, pozostający jednocześnie członkami Związku Hodowców Koni Sokólskich powinni złożyć w wymaganym terminie do Biura Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku stosowne oświadczenia w zakresie opisanym treścią w/w uchwały Zjazdu Delegatów Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku Nr 3/2018.

 

Formularz do wypełnienia do pobrania poniżej.

 

 

Nasi partnerzy