Wspomnienie o Wacławie Kobylińskim

 

 

W dniu 24 listopada 2016 roku zmarł w wieku 92 lat Wacław Kobyliński, zasłużony hodowca koni zimnokrwistych. Przez swoje długie życie hodował i użytkował konie. Był także aktywnym członkiem WZHK w Białymstoku, a w ostatnich latach jego honorowym członkiem.

            Pełnił funkcję Prezesa, członka zarządu Terenowego Koła Hodowców Koni w Grajewie i w Mońkach oraz przez kilka kadencji członka zarządu i Wiceprezesa WZHK w Białymstoku. Przez Trzy kadencje był wybierany na Delegata na Zjazd PZHK w Warszawie. Te funkcje sprawował społecznie z ogromnym zaangażowaniem troszcząc się zawsze o dobro i rozwój całej organizacji.

Pana Wacława zapamiętamy jako hodowcę o ogromnej wiedzy zawodowej, umiejętności pracy z końmi w gospodarstwie, a także umiejętnościami odchowu i użytkowania ogierów.  W jego gospodarstwie funkcjonował punkt kopulacyjny przez około 40 lat. Tam stacjonowały najlepsze ogiery z PSO w Kętrzynie, które Pan Wacław utrzymywał, pielęgnował i użytkował jak własne. Specjalizował się także w wyszukiwaniu najlepszych odsadków, wykupywał je od hodowców, którzy nie byli w stanie sami wyhodować źrebiąt na ogiery zarodowe i przez okres dwóch lat przygotowywał je na aukcję. W ten sposób najpierw sam , później z synem Krzysztofem zaprezentował na aukcjach organizowanych przez związek w Białymstoku ponad 50 ogierów. Z reguły były to ogiery bardzo dobrej jakości za które otrzymał 7 medali złotych, 12 srebrnych i 1 brązowy. Najlepszymi ogierami, które wywarły duży wpływ na pogłowie koni sokólskich były: BRYTAN, FONIK i EBRO.

            Za osiągnięcia w hodowli oraz działalność społecznej został odznaczony srebrnym Krzyżem zasługi, złotą odznaką PZHK oraz Medalem – 120 lat Polskiego Związku Hodowców Koni.

           

                                                                                                                      Cześć Jego pamięci !

Nasi partnerzy