Zaświadczenia Ekologiczne

 

 

      Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku przypomina o możliwości uzyskania zaświadczenia o zarejestrowanych koniowatych w rejestrze koniowatych  (dotyczy gospodarstw ekologicznych). Zaświadczenie należy dostarczyć do właściwego dla miejsca zamieszkania oddziału ARIMR najpóźniej do dnia

31.10.2016 roku.

 

W celu uzyskania w/w zaświadczenia należy wypełnić poniższy wniosek, następnie dostarczyć go do Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku na adres :

 

  Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku

  ul. M. Curie - Skłodowskiej 3 pok. 99

 15-094 Białystok

  

Opłata za wydanie wniosku wynosi 20 zł + 6,2 za wysyłkę.

 

 

 

 

Pliki do pobrania :

Doplaty gos

Nasi partnerzy