Kalendarz imprez

Zaświadczenie Ekologiczne 2018

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku przypomina o możliwości uzyskania zaświadczenia o zarejestrowanych koniowatych w rejestrze koniowatych  (dotyczy gospodarstw ekologicznych). Zaświadczenie należy dostarczyć do właściwego dla miejsca zamieszkania oddziału ARIMR najpóźniej do dnia

31.10.2018 roku.

  

W celu uzyskania w/w zaświadczenia należy wypełnić poniższy wniosek, następnie dostarczyć go do Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku na adres :

 

  Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku

  ul. M. Curie - Skłodowskiej 3 pok. 99

 15-094 Białystok

   

Opłata za wydanie wniosku wynosi 25 zł + 9,6 za wysyłkę.

 

PO ZAŚWIADCZENIA PROSIMY ZGŁASZAĆ SIĘ DOPIERO W PAŹDZIERNIKU !!

Nasi partnerzy