Bloczki świadectw pokryć z 2021 r.

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku przypomina o obowiązku rozliczenia się ogierników  z otrzymanych bloczków świadectw pokryć.

 

Grzbiety oraz niewykorzystane świadectwa krycia z 2021 rok należy zwrócić do biura WZHK w Białymstoku lub oddać inspektorowi podczas przeglądu punktu maksymalnie do końca roku. 

Nasi partnerzy