Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

 

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa :

(Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub których całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.  )

Wymagane jest oświadczenie MŚP złożone do biura WZHK w Białymstoku 

 

Nr

NAZWA

 

CENA

 

1

Zarejestrowanie koniowatego

 

80 zł

Paszport 

230 zł

2

Wydanie paszportu koniowatego

 

20 zł

3

Opis słowny  i graficzny oraz zaczipowanie

 

130 zł

4

Opłata za dostarczenie paszportów do 3 szt.

 

12,3 zł

 

5

Opłata za dostarczenie paszportów powyżej 3 szt.

 

19,60 zł

 

6

Dokonanie zmian w rejestrze koniowatych

 

35 zł

 

7

Ocena klaczy starszej -  OKS

*

21,00 zł

 

8

Ocena klaczy starszej bez źrebaka lub od księgi Wstępnej - OKS

*

10,00 zł

 

9

Ocena klaczy młodej -  OKM

*

30,00 zł

Licencja Klaczy  75 zł

10

Wpis klaczy młodej do księgo/rejestru - WKM

*

40,00 zł

11

Świadectwo wpisu klaczy do księgi/rejestru

*

5,00 zł

12

Ocena źrebięcia rocznego lub dwuletniego - 

*

20 00 zł

 

13

Ocena źrebięcia sysaka - OŹs

*

10,00 zł

 

14

Próba ogiera zasadnicza  - POZ

*

100,00 zł

 

15

Próba ogiera wstępna -  POW

*

50,00 zł

50,00 zł

 

16

Próba klaczy wstępna - PKw

*

 

17

Próba klaczy zasadnicza - PKz

*

100,00 zł

 

18

Ocena ogiera starszego  - OOS

*

130,00 zł

 

19

Ocena ogiera młodego - OOM

*

100,00 zł

Licencja Ogiera 205 zł

20

Wpis ogiera młodego do księgi/rejestru -  WOM

*

100,00 zł

21

Świadectwo wpisu ogiera do księgi/rejestru

*

5,00 zł

22

Składka członkowska

 

50,00 zł

 

23

Wpisowe

 

50,00 zł

 

24

Duplikat dokumentu hodowlanego

*

50,00 zł

 

25

Duplikat dokumentu identyfikacyjnego (paszportu)

 

300 zł

 

26

Doczipowanie koniowatego

 

100 zł

 

27

Sprawdzenie  pochodzenia koniowatego

 

300 zł

 

28

Sprawdzenie pochodzenia  koniowatego po opuszczeniu gospodarstwa

 

100 zł

 

29

Sprawdzenie  tożsamości koniowatego

 

200 zł

 

30

Sprawdzenie tożsamości koniowatego z innym dokumentem krajowym

 

200 zł

 

31

Kalendarz

 

-

 

32

Katalog

 

-

 

33

Nadanie/zmiana nazwy koniowatego

 

115,00 zł

 

34

Dojazd w celu identyfikacji (powtórny)

 

27,00 zł

 

35

Identyfikacja koniowatego pełnej krwii angielskiej,arabskiej,kłusaka,kuca

 

80,00 zł

 

36

Opis słowny i graficzny

 

80,00 zł

 

37

Wydanie nowego unikalnego dokumentu identyfikacyjnego

 

50 zł

 

38

Wydanie duplikatu dokumentu identyfikacyjnego

 

20 zł

 

39

Wydanie tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego

 

50 zł

 

40

Wydanie zastępczego dokumentu identyfikacyjnego

 

20 zł

 

41

Zarejestrowanie koniowatego z zagranicy

 

100 zł

 

42

Opłata za klacz programową

*

50,00 zł

 

43

Wpis do księgi klaczy od matki bez licencji w momencie opisu źrebięcia

*

400,00 zł

 

44

Wpis do księgi ogiera od matki bez licencji w momencie opisu źrebięcia

*

600,00 zł

 

45

Koń hodowlany opisany po terminie lub poza gospodarstwem na pod.b. DNA z. świadectwem

*

300,00 zł

 

46

Koń hodowlany opisany po terminie lub poza gospodarstwem na pod.b. DNA bez. Świadectwa

*

500,00 zł

 

47

Rodowód w paszporcie koniowatego po ogierze bez licencji/bez dopuszczenia w momencie krycia/inseminacji - koń hod.

*

300,00 zł

 

48

Wydanie dok.identyfikacyjnego - zmiana rodowodu na podstawie badań DNA - koń hodowlany

*

300,00 zł

 

49

Wydanie dodatkowych kartek do dokumentu identyfikacyjnego – wkładka

 

30 zł

 

50

Dokonanie zmian w paszporcie w zakresie wpisu znaku zatwierdzenia.

 

50 zł

 

51

Dokonanie zmiany w rejestrze (kastracja, zmiany danych właściciela etc.)

 

35 zł

 

52

Ocena komisyjna Ogiera pkz/ard/kn w celu wpisania do ks. Stadnych PZHK

*

30,00 zł

 

53

Wydanie św. zootechnicznego

*

50,00 zł

 

54

 Upoważnienia OZHK/WZHK na dokonanie zgłoszeń do bazy ARiMR

 

20 zł

 

55

Wysyłka zaświadczenia

 

17 zł

 

56

Składka członka wspierającego - roczna

 

100,00 zł

 

57

  Koszt badań DNA koni niezakwalifikowanych do wpisania do ks. hodowlanych

 

 190,00 zł

 

58

  Uwiarygodnienie zasad selekcji koni hodowlanych

 *

 5,00 zł

 

  59

  Zgłoszenie klaczy sokólskiem/sztumskiej w celu przeprowadzenia  oceny

 *

 20,00 zł

  60

  Przegląd hodowlany koni podczas wystawy

 *

 5,00 zł

  61

  Składka członkowska zaległa

 

 30,00 zł

 

* - Cennik usług zootechnicznych jest załącznikiem do umowy hodowlanej  (między Hodowcą, a Związkiem)

 

Nasi partnerzy