Duże Przedsiębiorstwa

 

Duże Przedsiębiorstwa :

(Do kategorii dużch przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają więcej niż 250 pracowników i których roczny obrót przekracza 50 mln EUR lub których całkowity bilans roczny przekracza 43 mln EUR.  )

 

Nr

NAZWA

 

CENA

 

1

Zarejestrowanie koniowatego

 

41,80 zł

Paszport  125 zł

2

Wydanie paszportu koniowatego

 

4,00 zł

3

Opis słowny  i graficzny oraz zaczipowanie

 

79,20 zł

4

Opłata za dostarczenie paszportów do 3 szt.

 

9,7 zł

 

5

Opłata za dostarczenie paszportów powyżej 3 szt.

 

18,30 zł

 

6

Dokonanie zmian w rejestrze koniowatych

 

17,50 zł

 

7

Ocena klaczy starszej -  OKS

*

63,00 zł

 

8

Ocena klaczy starszej bez źrebaka lub od księgi Wstępnej - OKS

*

30,00 zł

 

9

Ocena klaczy młodej -  OKM

*

90,00 zł

Licencja Klaczy  215 zł

10

Wpis klaczy młodej do księgo/rejestru - WKM

*

120,00 zł

11

Świadectwo wpisu klaczy do księgi/rejestru

*

15,00 zł

12

Ocena źrebięcia rocznego lub dwuletniego -  OŹ

*

24,00 zł

 

13

Ocena źrebięcia sysaka - OŹs

*

24,00 zł

 

14

Próba ogiera zasadnicza  - POZ

*

150,00 zł

 

15

Próba ogiera wstępna -  POW

*

60,00 zł

90,00 zł

 

16

Próba klaczy wstępna - PKw

*

 

17

Próba klaczy zasadnicza - PKz

*

300,00 zł

 

18

Ocena ogiera starszego  - OOS

*

390,00 zł

 

19

Ocena ogiera mlodego - OOM

*

300,00 zł

Licencja Ogiera 615 zł

20

Wpis ogiera młodego do księgi/rejestru -  WOM

*

300,00 zł

21

Świadectwo wpisu ogiera do księgi/rejestru

*

15,00 zł

22

Składka członkowska

 

30,00 zł

 

23

Wpisowe

 

30,00 zł

 

24

Duplikat dokumentu hodowlanego

*

150,00 zł

 

25

Duplikat dokumentu identyfikacyjnego (paszportu)

 

150,00 zł

 

26

Doczipowanie koniowatego

 

71,20 zł

 

27

Sprawdzenie  pochodzenia koniowatego

 

150,00 zł

 

28

Sprawdzenie pochodzenia  koniowatego po opuszczeniu gospodarstwa

 

46,50 zł

 

29

Sprawdzenie  tożsamości koniowatego

 

80,20 zł

 

30

Sprawdzenie tożsamości koniowatego z innym dokumentem krajowym

 

80,20 zł

 

31

Nadanie/zmiana nazwy koniowatego

 

115,00 zł

 

32

Dojazd w celu identyfikacji (powtórny)

 

27,00 zł

 

33

Identyfikacja koniowatego pełnej krwii angielskiej,arabskiej,kłusaka,kuca

 

23,70 zł

 

34

Opis słowny i graficzny

 

53,50 zł

 

35

Sprawdzenie tożsamości koniowatego z innym dokumentem krajowym

 

53,50 zł

 

36

Wydanie duplikatu dokumentu identyfikacyjnego

 

4,00 zł

 

37

Wydanie tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego

 

23,50 zł

 

38

Wydanie zastępczego dokumentu identyfikacyjnego

 

4,00 zł

 

39

Zarejestrowanie koniowatego z zagranicy

 

41,80 zł

 

40

Opłata za klacz programową

*

50,00 zł

 

41

Wpis do księgi klaczy od matki bez licencji w momencie opisu źrebięcia

*

400,00 zł

 

42

Wpis do księgi ogiera od matki bez licencji w momencie opisu źrebięcia

*

600,00 zł

 

43

Koń hodowlany opisany po terminie lub poza gospodarstwem na pod.b. DNA z. świadectwem

*

300,00 zł

 

44

Koń hodowlany opisany po terminie lub poza gospodarstwem na pod.b. DNA bez. Świadectwa

*

500,00 zł

 

45

Rodowód w paszporcie koniowatego po ogierze bez licencji/bez dopuszczenia w momencie krycia/inseminacji - koń hod.

*

300,00 zł

 

46

Wydanie dok.identyfikacyjnego -zmiana rodowodu na podstawie badań DNA - koń hodowlany

*

300,00 zł

 

47

Rodowód w paszporcie konia nie hod. po 1 lub 2 rodzicach w.do ksiąg na podstawie św.krycia

 

200,00 zł

 

48

Rodowód w paszporcie konia nie hod.  po 1 lub 2 rodzicach w.do ksiąg na podstawie badań DNA

 

300,00 zł

 

49

Rodowód w paszporcie nie hod. po ogierze bez licencji/bez dopuszczenia na podstawie badań DNA

 

300,00 zł

 

50

Ocena komisyjna Ogiera pkz/ard/kn w celu wpisania do ks. Stadnych PZHK

*

20,00 zł

 

51

Wydanie św. zootechnicznego

*

50,00 zł

 

52

Zaświadczenie o liczbie posiadanych koni

 

50,00 zł

 

53

Wysyłka zaświadczenia

 

13,80 zł

 

54

Składka członka wspierającego - roczna

 

100,00 zł

 

55

  Koszt badań DNA koni niezakwalifikowanych do wpisania do ks. hodowlanych

 

 160,00 zł

 

56

  Uwiarygodnienie zasad selekcji koni hodowlanych

 *

 5,00 zł

 

  57

  Zgłoszenie klaczy sokólskiem/sztumskiej w celu przeprowadzenia  oceny

 *

 20,00 zł

  58

  Przegląd hodowlany koni podczas wystawy

 *

 5,00 zł

  59

 Opłata za przeprowadzenie wstępnej próby młodego ogiera po jego zakwalifikowaniu do     rozrodu na aukcji

 

 500 zł

  60

 Opłata za 1 sztukę śiadectwa inseminacji 

 

 100 zł

* - Cennik usług zootechnicznych jest załącznikiem do umowy hodowlanej  (między Hodowcą, a Związkiem)

 

Nasi partnerzy