Komunikat z IZOO - Hodowcy programowi

 

     Uprzejmie przypominamy, iż klacze które zostały po raz pierwszy zakwalifikowane przez Instytut Zootechniki PIB do Programu ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sokólskim i sztumskim w 2023 roku (oświadczenie - wykaz klaczy zakwalifikowanych do programu ochrony zasobów genetycznych - stan na dzień 15 marca 2023 r.) podlegają obowiązkowej próbie zaprzęgowej w ciągu 2 lat uczestnictwa w Programie. W związku z powyższym klacze te nie zostaną zakwalifikowane na 2025 rok do Programu, jeżeli nie zaliczą próby zaprzęgowej w terminie do 14 marca 2025 r.

 

 

 

Dla przykładu: klacz zakwalifikowana do POZG wykazem na 15 marca 2023 r. ma czas na zdanie próby zaprzęgowej do 14 marca 2025 r.

 

 

Nasi partnerzy