Kwalifikacja klaczy sokólskich 2022 r.

Wojewódzki Związek Hodowców Koni

w Białymstoku informuję, że tegoroczne kwalifikację/próby klaczy w typie sokólskim do POZG odbędą się w dniach 20-21.10.2022 r., według następującego grafiku :

 

20.10.2022 r. (Czwartek)

8.00 - Pawłówka - gospodarstwo Pana Macieja Sitko (Pawłówka 8, pow. sejneński)

12.30 - Dąbrowa Białostocka - plac targowy

 

21.10.2022 r. (Piątek)

8.00 - Widowo - gospodarstwo Pana Igora Gajko (Widowo 89, pow. bielski)

12.00 - Tykocin - gospodarstwo Pana Zbigniewa Słowikowskiego (Kaczorowo Kol. 30, pow. białostocki)

 

Przeglądom muszą być poddane wszystkie klacze, które będą zgłoszone do programu po raz pierwszy w 2023 roku niezależnie od tego czy posiadają licencję czy też nie. Minimalny wiek klaczy – ukończone 25 miesięcy ( skończone na dzień 15 października).

Wszystkie klacze będą poddane próbie posłuszeństwa zgodnie z programem ochrony (w załączniku)

Nasi partnerzy