POZG koni sokolskich i sztumskich

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku informuję, że z dniem 01.06.2021 r. weszły w życie zmiany w Programie Ochrony Zasobów Genetycznych Koni Sokólskich oraz Sztumskich. Wszystkie aktualne programy są dostępne na stronie Instytutu Zootechniki.

 

 

Zmiany dotyczą trzech zagadnień 

Zmiany dotycza trzech zagadnień 

  • zgodnie z ppkt. 3 zasad wyboru klaczy do programu ochrony klacz aby zostać zakwalifikowana do programu musi otrzymać na co najmniej 77 punktów bonitacyjnych (w tym 13 za typ).
  • zgodnie z ppkt. 5 zasad wyboru klacz do programu ochrony klacz przystępująca do programu ma mieć potwierdzoną źrebność zaświadczeniem lekarza weterynarii (USG) lub urodzić jedno źrebię.
  • zgodnie z ppkt. 2 zasad wyboru ogierów do programu ochrony ogier musi uzyskać minimum 80 pkt bonitacyjnych (min 14 pt. za typ)

 

Nasi partnerzy