Praca w WZHK

   

Wojewódzki  Związek Hodowców Koni w Białymstoku     

poszukuje  pracownika  na stanowisku 

Młodszego Specjalisty ds. hodowli koni.

 

   Miejsce pracy: Białystok

   Zakres obowiązków:

 • Obsługa bazy danych
 • Rejestracja i wprowadzanie do bazy danych  koni
 • Wprowadzanie do bazy wyników oceny użytkowości koni
 • Obsługa korespondencji
 • Obsługa petentów
 • Znajomość przepisów prawa dotyczących hodowli i identyfikacji koni
 • Wykonywanie czynności związanych z identyfikacją i hodowlą koni w terenie

  Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów) -  kierunek zootechnika, weterynaria, lub rolnictwo
 • Znajomość obsługi komputera w środowisku Windows i MS Office,
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Dyspozycyjność
 • Zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • Umiejętność pracy w zespole

 Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość języków obcych
 • Doświadczenie zawodowe w branży hodowli koni
 • Wiedza związana z krajową i zagraniczną hodowlą koni, w tym sposobami użytkowania
 • Znajomość unijnych i krajowych przepisów prawa dot. hodowli, identyfikacji i dobrostanu koni
 • Posiadanie uprawnień do opisu i elektronicznego znakowania koni
 • Posiadanie uprawnień wpisu koni do ksiąg  hodowlanych
 • Oferujemy:

Zatrudnienie na umowę o pracę 1 etat na czas określony z możliwością przedłużenia.

 

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 31 lipca  2021 r.

 • drogą mailową: wzhk@interia.pl
 •  
 • pocztą pod adresem: WZHK w Białymstoku ul. M. Curie – Skłodowskiej 3

O terminie i miejscu przeprowadzenia rekrutacji wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zastrzegamy sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn, oraz podjęcia decyzji o wyborze kandydata przed końcem upływu terminu składania ofert.

Nasi partnerzy