Program Ochrony Zasobów Genetycznych 2020

 

Szanowni Państwo informujemy, że Hodowcy, którzy chcą przystąpić do Programu Ochrony Zasobów Genetycznych po raz pierwszy bądź kończą 5-letni okres zobowiązania ras: konik polski, huculskiej, śląskiej, małopolskiej oraz wielkopolskiej powinni zgłosić się do biura Związku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia br. Pozostali Hodowcy kontynuujący Program muszą pobrać wykaz klaczy w okresie od początku stycznia do końca lutego.

Należy dostarczyć następujące dokumenty:
1). Paszporty zgłaszanych klaczy.
2). Licencje klaczy.
3). Świadectwa krycia.
4). Paszporty klaczy proponowanych.

Przypominamy, że należy mieć minimum dwie klacze (jednej z ras objętych programem ochrony zasobów genetycznych) wpisane do księgi głównej. Młode klacze sokólskie zgłaszane do programu obowiązkowo muszą mieć zdaną próbę! W przypadku klaczy starszych, które były już w Programie należy upewnić się, iż zostały one wycofane przez poprzedniego posiadacza.

Wszystkie źrebięta od klaczy programowych muszą być opisane lub należy dostarczyć w przypadku padnięcia źrebięcia dokument z utylizacji. Należy również określić czy dana klacz była jałowa w 2019 roku czy też poroniła.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, celem umówienia się na konkretny dzień i godzinę.

 

Szczegóły znajdą Państwo pod adresem: http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie/dokumenty

Nasi partnerzy