Przeglądy Młodych Ogierów - aktualizacja

            Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku informuje, że przeglądy i kwalifikacje młodych ogierów na jesienną aukcję w Szepietowie odbędą się według terminarza załączonego poniżej. Obowiązek komisyjnego  kwalifikowania ogierów został wprowadzony uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów Terenowych Kół Hodowców Koni w Białymstoku dnia 18 lutego 2010r.

            Koń na przegląd powinien być starannie przygotowany, z odpowiednim ogłowiem (uzda, wędzidło i wodze),  dobrze przyuczony do prowadzenia w ręku w stepie i kłusie. Na przeglądy należy koniecznie zabrać paszport ogiera. Komisja nie przystąpi do oceny w przypadku nie przygotowania ogiera lub niewłaściwego zachowania się  jego właściciela / prezentera. 

 

            Ogiery, które zostaną zakwalifikowane na aukcję muszą zaliczyć jeden z dwóch wariantów wstępnej próby użytkowości (schematy w załączeniu). Prosimy o zabranie własnej uprzęży i bardzo dobre przygotowanie koni do próby.

W czasie transportu, pobytu konia na przeglądzie i podczas próby zaprzęgowej za bezpieczeństwo odpowiada właściciel. Koń winien być pod ciągłym nadzorem. W czasie oczekiwania na przegląd bądź próbę, powinien być na uwięzi i w stanowisku, jeżeli takie znajduje się w miejscu przeglądu.

 

Ogiery niezakwalifikowane podczas preselekcji, można zgłosić do oceny przed Komisją Krajową, w dniu 5 października w Szepietowie,  w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do 15 września br.

 

Należy wykonać następujące badania:

1). Badanie pochodzenia (DNA) - Przed przeglądem  (jak najszybciej) należy pobrać próbkę włosów (ok. 40 włosów z cebulkami ), dołączyć podpisany na 1 i 2 stronie protokół (protokół przesyłamy w załączeniu) i wysłać pocztą na poniższy adres:

 

Pani mgr   Agnieszka Fornal 

 Instytut Zootechniki – PIB,

Laboratorium Genetyki Molekularnej

Dział Genomiki i Biologii Molekularnej Zwierząt

ul. Krakowska 1

32-083 BALICE

!!!! Właściciel, który nie dowiezie ogiera na aukcję lub którego ogier nie zostanie zakwalifikowany na aukcji do wpisu do księgi, pokrywa koszt wykonanego badania DNA ogiera w kwocie 160zł.

 

2). Po zakwalifikowaniu ogiera na aukcję,  badanie krwi ogiera w kierunku chorób zakaźnych (nosacizna, zaraza stadnicza, NZK).

Powyższe badanie w cenie 76,00 zł mogą państwo wykonać w:

Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 26a, 15-950 Białystok

tel. (85)65-10-229, (85) 65-10-337

lub w innym laboratorium na terenie kraju.

Lekarz pobierający krew i wysyłający do lab. w Białymstoku powinien wystawić zlecenie na badania w programie "MRÓWKA". Właściciel konia (zleceniodawca) wnosi opłatę dopiero po otrzymaniu faktury.

 


W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT
POD NUMEREM TELEFONU: 85 742 14 84

 

 

 

W załączeniu załączamy listę ogierów, które planowo będą przedstawione na tegorocznych przeglądach. W przypadku braku Państwa ogiera (ogier na dzień aukcji musi mieć ukończone 27 miesięcy i prawo wpisu do ks. hodowlanych) prosimy o kontakt z biurem WZHK w Białymstoku

Nasi partnerzy