UWAGA HODOWCY PROGRAMOWI !!!

 

Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dotyczącym realizacji POZG na 2024 roku.


Aby otrzymać wykaz klaczy hodowca zobligowany jest do dostarczenia:

 

1.      Paszportów i licencji klaczy uczestniczących w programie.

2.      Świadectw pokryć z 2023 roku.

3.      Dokumentów dotyczących upadków lub martwych urodzeń źrebiąt od klaczy programowych.

4.      Paszportów klaczy proponowanych.

5.      Oświadczenia o dobrostanie koni (do pobrania tutaj: Oświadczenie)

6.      W przypadku zgłaszania ogiera oprócz paszportu, licencji, oświadczenia o dobrostanie należy dostarczyć także kopię decyzji lekarza powiatowego o zarejestrowaniu w miejscu siedziby stada punktu kopulacyjnego oraz corocznie kopię orzeczenia lekarsko-weterynaryjnego dla ogiera ((do pobrania tutaj: ORZECZENIE WZÓR). Należy zabrać ze sobą również paszport ogierów proponowanych.

 

 

Przypominamy, że źrebięta od klaczy biorących udział w programie muszą być opisane.


         W związku ze zmianami w PROW prosimy o dokładne ustalenie w ARiMR w jakim roku przystępowali Państwo do realizacji obecnego zobowiązania. W tym roku osoby kończące 2- i 5-letnie zobowiązania (2022 oraz 2019) otrzymują wykazy na nowych drukach dlatego jest to bardzo ważna informacja!

  

Ponadto informujemy, że

           W związku ze zmianami w programach przypominamy, że do programu przyjmowane są klacze sokólskie, które: urodziły przynajmniej jedno źrebię odchowane do 2-mcy i ocenione minimum na 6 pkt  (według nowej skali oceny), pozytywnie przeszły przez komisyjną kwalifikację oraz zaliczyły wstępną próbę, natomiast w przypadku klaczy rasy konik polski muszą mieć one zdaną zasadniczą próbę polową.

 

 

UWAGA. Hodowcy przystępujący muszą złożyć dokumenty w terminach :

  • RASY SZLACHETNE I PRYMITYWNE pierwszorazowi oraz zaczynający nową pięciolatkę (roczniki 2019 oraz 2022 – POTWIERDZIĆ W AGENCJI DATĘ PRZYSTĄPIENIA DO PAKIETU KONI) do końca grudnia 2023r, pozostali do końca lutego 2024 r.
  • RASY ZIMNOKRWISTE  pierwszorazowi do końca grudnia 2023 r., pozostali do końca lutego 2024 r.

 

 

PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI DOKUMENTAMI

  1. PROCEDURY PRZYSTĄPIENIA
  2. PROGRAMY OCHRONY
  3. PROGRAMY HODOWLANE

 

Nasi partnerzy