Kalendarz imprez

Wiosenne Uznawanie Młodych Ogierów - wyniki

 

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku przedstawia wyniki wiosennego uznawania młodych ogierów, które odbyło się w dniu 19.03.2021 w Szepietowie.

 

Jednocześnie przypominamy hodowcom jak i kupcom, że uznane ogiery mogą kryć dopiero od dnia wydania licencji, czyli po spełnieniu wszystkich wymogów programu hodowlanego tj. 

 

7.3.1.b. spełniają przedstawione poniżej warunki rodowodowe:

         • ojciec jest wpisany do księgi głównej ogierów (GO);

         • matka jest wpisana do księgi głównej klaczy (GK);

         • niedopuszczalny jest przodek o nieznanym pochodzeniu w żadnym z trzech pokoleń rodowodu.

7.3.1.c. wykazują się zdrowiem, prawidłową budową i rozwojem;

7.3.1.d . ukończyły 27 miesięcy (w dniu oceny min. 27 miesięcy);

7.3.1.e. osiągnęły minimum 155 cm wzrostu i 25 cm obwodu nadpęcia (w dniu oceny);

7.3.1.f. uzyskały w ocenie pokroju co najmniej 79 pkt. bonitacyjnych - dotyczy to również ogierów w typie sokólskim oraz sztumskim; 

 

7.3.1.h. zostały poddane ocenie wartości użytkowej i zaliczyły próbę z wynikiem pozytywnym, zgodnie z zapisami Załącznika nr 1. Metodyka oceny wartości użytkowej;

7.3.1.i. mają wykonane badanie markerów genetycznych (DNA) potwierdzające pochodzenie ogiera po wskazanych w rodowodzie rodzicach (za wyjątkiem ogierów, pochodzących od matek, które zostały wpisane do księgi głównej (GK) przed 2007 rokiem i nie mają określonych markerów (DNA))

 

Przypominamy o jak najszybszym przesyłaniu protokołów wraz próbkami (włosów lub krwi) ogierów do laboratorium w celu potwierdzenia pochodzenia badaniami genetycznymi, zaliczeniu wstępnej próby ogierów zgodnie z programem hodowlanym, oraz pobraniu od „swojego” Powiatowego Lekarza Weterynarii, orzeczenia lekarsko-weterynaryjnego  dopuszczającego ogiera do rozrodu.

 

Krycie ogierem bez spełnienia wszystkich w/w wymogów jest traktowane jako krycie ogierem nie uznanym (dzikim)

 

Wszystkim wystawcom uznanych ogierów gratulujemy w szczególności właściciela 3 najlepszych ogierów.

 

1 miejsce . (nr. kat. 20) LANOS  (po GAJOWY od LIBIA) - 159/224/27 - 83 pkt. - Chrzanowski Sylwester 

2 miejsce. (nr. kat. 2) EDYP (po FOREST od EDYCJA) - 164/230/26,5 - 82 pkt. - Sawczuk Bogumił

3 miejsce (nr. kat. 17) BOLERO (po GAJOWY od BONATA) - 158/217/26,5 - 82 pkt. - Chrzanowski Sylwester  

 

Zapraszamy do zapoznania się z krótką fotorelacją z aukcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania :

Wyniki Aukcji Wiosennej 2021_1

Nasi partnerzy