Zaświadczenia Ekologiczne 2021

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku przypomina o możliwości uzyskania zaświadczenia o zarejestrowanych koniowatych w rejestrze koniowatych  (dotyczy gospodarstw ekologicznych). Zaświadczenie należy dostarczyć do właściwego dla miejsca zamieszkania oddziału ARIMR najpóźniej do dnia

31.10.2021 roku.

  

W celu uzyskania w/w zaświadczenia należy wypełnić poniższy wniosek, następnie dostarczyć go do Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku na adres :

 

  Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku

  ul. M. Curie - Skłodowskiej 3 pok. 99

 15-094 Białystok

   

Wydane samego zaświadczenia jest bezpłatne.

W przypadku chęci otrzymania zaświadczenia drogą pocztową należy do podania dołączyć opłatę za wysyłkę w kwocie 13,5 zł 

 

Z PODANIAMI LUB PO ZAŚWIADCZENIA PROSIMY ZGŁASZAĆ SIĘ DOPIERO W PAŹDZIERNIKU !!

Nasi partnerzy