Kalendarz imprez

Przeglądy sokólskie 2020

Szanowni Państwo!

Prosimy o zgłaszanie na piśmie (na tym formularzu) klaczy, które mają być poddane próbie orz kwalifikacji do POZG na rok 2021 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września. Miejsca przeglądów zostaną ustalone i podane do wiadomości po spłynięciu do biura Związku wszystkich zgłoszeń.

 

Nasi partnerzy