Kalendarz imprez

Terminarz zebrań 2020

 

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku informuje, że według poniższego terminarza odbędą się Walne Zebrania Sprawozdawcze Członków zrzeszonych w Terenowych Kołach Hodowców Koni i Sekcjach. Początek zebrania o godz. 9 30. O ile o tej godzinie nie zbierze się przewidywana statutem (§29 pkt.1)  liczba członków, zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 10 00 bez względu na liczbę obecnych Członków.

 Porządek dzienny zebrania:

1. Otwarcie Zebrania, powołanie Przewodniczącego.

2. Przyjęcie porządku dziennego.

3. Sprawozdanie z działalności Koła w 2019 roku  na tle wykonania zadań Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku.

 4. Plan zadań Terenowego Koła i WZHK na 2020r.

5. Referat:

·         Sprawozdanie z Walnego Zjazdu Delegatów TKHK,

·         programy hodowlane koni i programy ochrony ras zachowawczych- aktualności,

·         dokumentacja hodowlana, terminy zgłoszenia,

·         próby dzielności.

6.  Dyskusja nad sprawozdaniem, planem pracy i referatem.

7. Podjęcie uchwał: zatwierdzenie sprawozdania za 2019 rok i planu pracy na 2020 rok.     

    Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2019 rok..

8. Wolne wnioski.

9. Sprawy różne, zakończenie zebrania.

 

Po zebraniu odbędzie się odprawa z właścicielami i dzierżawcami ogierów na temat prawidłowego prowadzenia punktu rozpłodowego. Hodowcy rozliczeni z Biurem WZHK z dokumentacji oraz opłat otrzymają bloczki świadectw pokryć klaczy na rok 2020 oraz materiały związane z identyfikacją koni.

            Właścicieli ogierów prosimy o przedstawienie na zebraniu aktualnych wyników badań ogiera stacjonującego na punkcie na 3 choroby zakaźne.

               TERMINARZ WALNYCH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH TERENOWYCH KÓŁ HODOWCÓW KONI W 2020 ROKU

TKHK w:

Data

Zebranie odbędzie się w :

Sokółka

16.03.2020

Sokólski Dom Kultury

Dąbrowa Białostocka

17.03.2020

Urząd Miasta i Gminy

Łomża

17.03.2020

Regionalny Ośrodek Kultury, ul.Małachowskiego 4, Łomża

Augustów

18.03.2020

Sala – LOGOS ul.29.listopada 9

Grajewo

19.03.2020

Zajazd „Kuźnia” w  Rudzie

Suchowola

19.03.2020

Świetlica  w Suchowoli                         

Mońki

20.03.2020

Starostwo Powiatowe w Mońkach

ul. Słowackiego 5a

Białystok

20.03.2020

Podlaska Izba Rolnicza

Porosły 36 D 

Bielsk Podlaski

23.03.2020

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

ul. 11 Listopada 4 (piętro I)

Suwałki

24.03.2020

Gminny Ośrodek Kultury w BAKAŁARZEWIE    ul. Młyńska 11

Hajnówka

25.03.2020

Urząd Gminy

Sejny

25.03.2020

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu ul.1go Maja 1

Sztabin

26.03.2020

   Restauracja Biebrzańska
ul. Piaski 2     16-310 Sztabin

Siemiatycze

26.03.2020

ECHO Dom Weselny

Krótka 5, 17-300 Siemiatycze

Wysokie Mazowieckie

30.03.2020

Powiatowy Inspektorat Weterynarii,

ul. Przechodnia 4

Sekcja Hodowców Koni Sportowych

31.03.2020

Biuro PSL, ul. Sienkiewicza  22,  Białystok

Sekcja Hodowców Koni Sokólskich

 

  Przewidywany termin to jesień 2020 roku- informacja zamieszczona zostanie na stronie internetowej WZHK w Białymstoku

           

 

Nasi partnerzy