Wiosenne Uznawanie Ogierów - KATALOG

 

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku informuje, że w dniu 15 kwietnia (poniedziałek) 2019 roku odbędzie się Wiosenne uznawanie ogierów w Suchowoli.

            W związku z powyższym zgłoszonego ogiera należy dowieźć do Suchowoli (Plac Targowy) w wyznaczonym dniu do godz. 10.30.

Ogier na uznawanie winien być starannie przygotowany, to znaczy:

- posiadać prawidłowo skorygowane kopyta,

- mieć umytą i rozczesaną grzywę i ogon,

- być dobrze przyuczony do przeprowadzenia w ręku w stępie i w kłusie, z prawidłowym ogłowiem (uzda, wodze) i na prawidłowym wędzidle. Zabrania się używania  łańcuszków, wędzideł wykonanych z drutu, itp.

- po pozytywnej ocenie komisyjnej będzie możliwość zdania wstępnej próby (należy przywieźć ze sobą własną uprząż) – osoby zainteresowane powinny przygotować ogiera wg. schematu zamieszczonego w programie hodowlanym (https://www.pzhk.pl/wp-content/uploads/pr-hodow-z-2019-04-01.pdf. str. 28-32).

(Prosimy o informację czy ogier będzie poddawany próbie w dniu Uznawania – tel. 85 742 14 84).

 

Na uznawanie należy zabrać:

- paszport konia,

- zaświadczenie lekarsko – weterynaryjne stwierdzające, że koń jest zdrowy
i nadający się do transportu. Przy przewozie powyżej 50 km winno być zaświadczenie stwierdzające, że pojazd nadaje się do transportu koni.

- wiadro do pojenia i zadawania paszy,

- szczotkę i zgrzebło do czyszczenia konia,

- mocny kantar z dwoma postronkami do ewentualnego uwiązania na stanowisku,

- uzdę z rzemiennymi wodzami do prezentacji konia podczas oceny,

- uprząż do zdania próby.

Bardzo prosimy o staranne przygotowanie ogiera do pokazu w stępie i w kłusie tak, aby przed Komisją Oceny przeprowadzić go prawidłowo i sprawnie.

            Informujemy, że podczas transportu i pobytu konia na wystawie, za bezpieczeństwo odpowiada wystawca. Koń winien być pod ciągłym nadzorem, a osoby postronne nie mogą być dopuszczone na stanowiska i do bezpośredniego kontaktu z końmi.

 

 Przypominamy, że licencję otrzymują ogiery, które:

 

1.ukończyły 27 miesięcy (w dniu oceny min. 27 miesięcy);

2.osiągnęły minimum 155 cm wzrostu i 25 cm obwodu nadpęcia (w dniu oceny);

3.uzyskały w ocenie pokroju co najmniej 79 pkt. bonitacyjnych - dotyczy to również ogierów w typie sokólskim oraz sztumskim;

4.zostały poddane ocenie wartości użytkowej i zaliczyły próbę z wynikiem pozytywnym, zgodnie z zapisami Załącznika nr 1. Metodyka oceny wartości użytkowej;

5. mają wykonane badanie markerów genetycznych (DNA) potwierdzające pochodzenie ogiera po wskazanych w rodowodzie rodzicach.

 

 

Natomiast ogiery ras zimnokrwistych zagranicznych w ocenie pokroju stosowanej
w Polsce muszą uzyskać:

min. 81 pkt. bonitacyjnych, w tym min. 14 pkt za kłodę, 8 pkt za kopyta i min. 16 pkt za ruch dla ogierów rasy ardeńskiej oraz dla ogierów nie uznanych przez księgę macierzystą lub właściwą dla rasy;

min. 81 pkt. bonitacyjnych – dla ogierów uznanych przez księgę macierzystą lub właściwą dla rasy, z wyjątkiem ogierów rasy ardeńskiej;

min. 83 pkt. dla ogierów nieuznanych przez księgę macierzystą lub właściwą dla rasy z wyjątkiem ogierów rasy ardeńskiej.

 

Dodatkowo ogier musi otrzymać od właściwego lekarza weterynarii orzeczenie
o dopuszczeniu ogiera do rozrodu (po wykonaniu we własnym zakresie badań na
3 choroby zakaźne: NZK, nosacizna, zaraza stadnicza).

Pliki do pobrania :

WUMO _ Suchowola 2019

Nasi partnerzy