Ogiery programowe poniżej 75%

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku, informuję że zgodnie z decyzją koordynatora programu ochrony zasobów genetycznych koni w typie sokólskim oraz sztumski, ogiery NIE spełniające wymagań rodowodowych (posiadające poniżej 75% krwi sztumskiej/sokólskiej), a występujące na liście na stronie będą mogły kryć w programie ochrony zasobów genetycznych koni sztumskich i sokólskich do końca 2021 roku. Po tym terminie zostaną z niej skreślone.

 

Aktualna lista ogierów dopuszczonych do krycia klaczy programowych znajduję się TUTAJ

Nasi partnerzy