Programy Ochrony Zasobów Genetycznych - Szkolenie 17.11.2022 r.

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku informuję, że w związku z dużymi zmianami zasad POZG koni w typie sokólskim oraz sztumskim. Planowane jest szkolenie z koordynatorem programu Panią Dr Grażyna Polak. 

 

Szkolenie przewidziane jest na dzień 17.11.2022 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

 

Prosimy o niezwłocznie zgłaszanie chęci udziały w powyższym szkoleniu do biura WZHK w Białymstoku najpóźniej do dnia 8.11.2022 r.

 

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Nasi partnerzy