Rejestr Ogierów 2024 r.

Szanowni hodowcy/właściciele zrzeszeni w Wojewódzkim Związku Hodowców Koni w Białymstoku. W załączniku przedstawiamy Państwu wstępną wersję katalogu ogierów kryjących z woj. podlaskiego na sezon rozpłodowy 2024. Prosimy o zapoznanie się i przede wszystkim o sprawdzenie czy przy Państwa ogierach nie ma przypadkiem pomyłki. Należy zwrócić szczególna uwagę na :

 

  • Czy Państwa ogier (musi być przerejestrowany) znajduję się w wykazie.
  • Czy jego przedstawione danę się zgadzają.
  • Czy weryfikacja wymiarów oraz bonitacji jest zgodna z tą wpisaną w licencji.
  • Czy dane aktualnego właściciela są prawidłowe, (adres punktu rozpłodowego oraz telefon).
  • Czy zamieszczona jest prawidłowa informacja odnośnie sposobu użytku ogiera (W - potrzeby własne).

W wersji wstępnej katalogu, nie ma zamieszonych zdjęć, jest tylko informacja przy ogierze czy dane zdjęcie było "zamówione"

 

Wszelkie ewentualne pomyłki prosimy zgłaszać do biura WZHK w Białymstoku maksymalnie do dnia 12.02.2024  (ranek), po tym terminie katalog będzie oddany do druku i nie będzie możliwości naniesienie żadnych poprawek.

Pliki do pobrania :

rejestra 1

Nasi partnerzy