Rejestracja Koni z Zagranicy

Szanowni Państwo

 

W związku z wejściem w życie od dnia 11 września 2018r. nowelizacji ustawy o systemie identyfikacji zmieniły się zasady rejestracji koni z zagranicy. Zmiana procedur obejmuje tylko konie sprowadzanie z UE.

 

Zgodnie z w/w ustawą RP w art. 14 ust. 6 :

"6. Właściciel koniowatego, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/262, działający na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, przekazuje podmiotowi, o którym mowa w art. 5, dokument identyfikacyjny zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia 2015/262 wraz z wnioskiem o zarejestrowanie tego dokumentu w rejestrze koniowatych zawierającym informacje, o których mowa w art. 13. Po zarejestrowaniu dokumentu identyfikacyjnego w rejestrze koniowatych, dokument ten jest zwracany właścicielowi koniowatego.";

W związku z tym od dnia 11 września br. konie sprowadzone z unii nie potrzebują tłumaczeń paszportów.

 

W celu zarejestrowania koniowatego w Polsce należy w pełni uzupełnić poniższym wniosek (obydwie strony) i dostarczyć do biura WZHK w Białymstoku. 

 

Pliki do pobrania :

WOZK_2018_WWW

Nasi partnerzy