Szkolenie dla kierowców i konwojentów transportujących zwierzęta

Centrum Szkoleniowe Omega serdecznie zaprasza na:

 

Szkolenie dla kierowców i konwojentów transportujących zwierzęta

(podstawa prawna Rozporządzeniem Rady (WE) NR 1/200 z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97).

 

 

Szkolenie trwa ok 4 godz. jest prowadzone przez lekarza weterynarii z dwunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Bezpośrednio po szkoleniu odbywa się egzaminem przed komisją powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mońkach na podstawie którego otrzymują kierowcy bezterminową licencję uprawniającą do przewozu wszystkich gatunków zwierząt na terenie UE.

 

Cena kursu dla hodowców koni – 350 zł brutto

 

TERMIN SZKOLENIA:

 

17.10.2020 godz. 9:00 (sobota)

Moniecki Ośrodek Kultury

Ul. Białostocka 25

19 – 100 Mońki

 

Informacje i zapisy na szkolenia:

Tel. 607 608 733

e-mail: sekretariat@centrumszkoleniowe.net

www.centrumszkoleniowe.net

 

 

Nasi partnerzy