Uwaga - końcówka terminu rejestracji w ARiMR

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku, przypomina o zbliżającym się terminie zakończenia okresu obowiązkowej rejestracji w ARiMR.  

06.01.2023 r. weszła w życie nowa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, w myśl której każdy posiadacz koni w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy musi zarejestrować w ARiMR swoją siedzibę stada, oraz zgłosić do niej posiadane przez siebie zwierzęta. Ostateczny termin na rejestrację kończy się w dnu 06.04.2023 r.

Jednocześnie informujemy, że po zakończeniu okresu rejestracji (po 06.04.2023 r.), wszystkie zmiany właścicieli koniowatych, bez pełnych danych w tym numerów siedziby stada będą odsyłane z powrotem, w celu uzupełnienia danych. 

 

 

Przypominamy, że :

 

 Posiadacz koniowatego – oznacza osobę fizyczną lub prawną, która odpowiada za koniowate, w tym w ograniczonym czasie (z wyłączeniem lekarzy weterynarii). Jego obowiązkiem jest uzyskanie w ARiMR numeru identyfikacyjnego/ numeru producenta EP i zgłoszenie siedziby stada, czyli miejsca (adres), w którym przebywają koniowate. Posiadacz jest to np. właściciel stajni, ośrodka jeździeckiego, stadniny. Nie musi być właścicielem koniowatych.

 

 Właściciel koniowatego – oznacza osobę fizyczną lub prawną /lub osoby fizyczne lub prawne posiadające/ posiadającą prawo własności do zwierzęcia koniowatego. Zalecane jest, aby właściciel (jeżeli nie jest jednocześnie posiadaczem siedziby stada) uzyskał w ARiMR numer identyfikacyjny producenta. Dzięki temu otrzyma dostęp do Komputerowej Bazy Danych ARiMR i wgląd do danych swoich koniowatych.

 

 

 

Nasi partnerzy